הבית

תמונות מתכת ותשליבים
מנדלות, משרביות וערבסקות
יצירות אמן על קירות
פסלים ומונומנטים למרחבי חוץ
חיתוכי מתכות וביצוע פרוייקטים
מתכות בכיפוף אמנותי

PRONTO ART